Haghultsleden

Utbyggnad av Haghultsleden i Smålandsstenar.

Nu kan du följa arbetet med Haghultsleden – den nya transportvägen för tung trafik till västra industriområdet i Smålandsstenar. Med hjälp av ny teknik kan du se filmer och drönarbilder på arbetets framfart.

Följ projektet och utbyggnaden av Haghultsleden på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

Projektets tidsplan

Arbetet kommer att ske i två etapper och beräknas vara klart till vintern 2024. Etapp 1 har inletts i form av skogsröjning inför den nya vägen som ska ansluta vid Norra Nissastigen. Vägen kommer att gå genom skogen och kopplas på vid förlängningen av Oxelgatan. I samband med byggnation av väg Haghultsleden passar vi även på att utöka vattenledningsnätet.

Under tiden pågår också arbetet med etapp 2, vilket är den del som binder ihop Haghultsleden och Oxelgatan med Burserydsvägen. När detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft kommer man att bygga vidare.

Bakgrund

Syftet med Haghultsleden är att tung trafik till västra industriområdet ska kunna nå området utan att köra genom centrala Smålandsstenar. Den aktuella vägen är planerad med två körfält, ett i vardera riktningen. Haghultsleden beskrivs som en sekundär transportväg för tung trafik som ska nå eller lämna industriområdet i Smålandsstenar. Den vanliga trafiken kan fortsättningsvis gå genom tätorten, vilket är viktigt för verksamheterna där.

På sikt kommer våra kommuninvånare märka flera förbättringar i boendemiljön. Reducerat buller, färre vibrationer samt mindre mängd avgaser och utsläpp. Från trafiksäkerhets aspekt tekniska förvaltning inser att våra skolbarn, gående och cyklister kommer också att bli tryggare i de centrala delarna av Smålandsstenar.

Sidan uppdaterades senast: