Kvarnstigen Gislaved

Sandahls Grus & Asfalt AB har fått i uppdrag av Tekniska förvaltningen vatten och avlopp, Gislaveds kommun, att anlägga nya vatten- och avloppsledningar på Kvarnstigen.

Första spadtaget togs under vecka 45 och de första dagarna har det gått lite långsamt. Detta var på grund att det förekom en del oförväntade ledningar samt har det varit svårt att hitta befintliga VA-ledningar. Projektet beräknas bli klart slutet på januari-månad nästa år.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Figur 1. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Figur 1. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Bild 1.
Startgrop där Kvarnstigen ansluter med Hallarydsvägen, 2022-11-14. 

Bild 1. Startgrop där Kvarnstigen ansluter med Hallarydsvägen, 2022-11-14.

Sidan uppdaterades senast: