Ny bro över Tyngelbäcken vid elljusspåret i Burseryd

Gislaveds kommun kommer sommaren 2022 att byta ut befintlig gångbro över Tyngelbäcken, vid elljusspåret i Burseryd.

Kartbild med de två broarna som ska bytas ut inritat med placering

Kartbild med de två broarna som ska bytas ut inritat med placering

Planerade åtgärder

Bro 1 ersätts med trummor som dimensioneras för ett högre utflöde och därmed minskar risken för översvämning. Över trummorna läggs grus och sand som kommer att bilda en bro över bäcken.

Bro 2 vid Burseryds sporthall kommer kompletteras med ytterligare en trumma som ska anläggas vid sidan av den redan befintliga trumman.

Tidsplan

Byggstart är planerad till maj-juni 2022 och arbetet beräknas vara klart under sommaren 2022

Sidan uppdaterades senast: