Ny personalbyggnad för Gislaveds avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Gislaved får en ny personalbyggnad efter 50 år.

Tekniska förvaltningen vatten och avlopp har bedömt att personalutrymmet, som är anslutet med reningsverket, är bristande då avloppslukten ofta är påtaglig. En lösning på det här problemet var att bygga ett helt nytt personalutrymme vilket var mycket välkommet.

Det som gör den här personalbyggnaden unik i förhållande till andra, är de tekniska lösningarna. Regnvatten kommer att återanvändas för att spola toaletterna och värmen kommer ske med egenproducerad energi från reningsverket. I personalbyggnaden finns det ett öppet landskap för kontor, ett större sammanträdesrum (ca 18 personer), och två omklädningsrum.

Personalbyggnaden som byggs av företaget NaijBygg AB i Smålandsstenar beräknas bli klart i slutet på juni i år.

Bild 1. Personalbyggnad sett från vägen, datum: 2022-01-25. 

Bild 1. Personalbyggnad sett från vägen, datum: 2022-01-25.

Bild 1. Personalbyggnad sett från innergården, datum: 2022-01-25. 

Bild 2. Personalbyggnad sett från innergården, datum: 2022-01-25.

Sidan uppdaterades senast: