Bild 1. En
del av vägen i Vik. 

Bild 1. En del av vägen i Vik.

Nya VA-ledningar i Vik

Styrud Ingenjörsfirma AB kommer på uppdrag av Tekniska förvaltningen vatten och avlopp, Gislaveds kommun, att anlägga nya vatten- och avloppsledningar till Viks Strand. Den här utbyggnationen av VA-infrastruktur kommer även skapa goda möjligheter för fastighetsägarna i Vik att ansluta sig till allmänt VA.

Styrud Ingenjörsfirma kommer att trycka/borra ledningarna under mark jämte vägen vilket kommer resultera till mindre antal schakt än den ”klassiska” metoden vid nedläggning av VA-ledningar.

Arbetet påbörjas vecka 40 och beräknas bli klart till november i Vik. När man är klar med arbetet i Vik kommer man att fortsätta med arbetet från Riksväg 26 fram till cykelvägen som går mellan Hestra och Gislaved.

Projektet är indelat i tre etapper och måndag 3 oktober kommer man börja med den första etappen vilket är från Viks Strand fram till Riksväg 26, se nedanstående karta.

Figur 1.
Schematisk skiss för etapp 1. 

Figur 1. Schematisk skiss för etapp 1.

Uppdatering november 2022

Borrningen av dem nya VA-ledningarna i Vik går framåt. Se nedanstående bilder på hur arbetsplatsen har sett ut under den senaste perioden.

Bild 2. En
bild på den första etableringsgropen, datum: 2022-10-18. 

Bild 2. En bild på den första etableringsgropen, datum: 2022-10-18.

Bild 3. En del av
arbetsområdet längs med vägen, datum: 2022-10-18.

Bild 3. En del av arbetsområdet längs med vägen, datum: 2022-10-18.

Sidan uppdaterades senast: