Nya VA-ledningar till Stora Segerstad naturbrukscentrum

Stora Segerstads naturbrukscentrum kommer under hösten 2022 att anslutas till kommunalt vatten/ och spill.

Översiktskarta placering ledningar

Information

Ledningssträckan är ca 3 825 meter lång och ledningsdragningen innebär ett visst intrång på privatmark. I september 2022 skickade Gislaveds kommun informationsbrev och kallade berörda fastighetsägare till ett möte för att informera mer om projektet och diskutera markfrågor. Sträckan och arealen som berör privat mark är uppmätt och värdering samt upprättande av avtalsutkast kommer att arbetas med parallellt med det fysiska arbetet och delges till berörda fastighetsägare så fort det är klart.

Entreprenör är Styrud Ingenjörsfirma AB som kommer att trycka/borra ledningarna under mark utmed vägen och en del av grävarbetet kommer finnas för ledningsdragning vid skolan.

VA-utbyggnaden ska påbörjas på den del av Kållerstadsvägen i Reftele där kommunen är markägare och arbetet kommer sedan att fortsätta fram till Stora Segerstads naturbrukscentrum.

Tidsplan

Byggstart är planerad att ske under vecka 42. VA-utbyggnaden till Stora Segerstads naturbrukscentrum beräknas pågå till vinter 2022. 

Sidan uppdaterades senast: