Renovering av vattentornet i Smålandsstenar

Svensk Industri Utveckling AB (SIU) har på uppdrag av Tekniska förvaltningen vatten och avlopp, Gislaveds kommun, under oktober renoverat vattentornet i Smålandsstenar. Renoveringen har gått bra och nästa år kommer renoveringen av vattentornet fortsätta, där fokus blir utsidan av reservoaren samt att det estetiska ses över. Information kommer att publiceras här på hemsidan när i tid renoveringen kommer att påbörjas.

Bild renoverade
pelare 2022-10-27. 

Renoverade pelare 2022-10-27.

Sidan uppdaterades senast: