Energi och klimat, rådgivning och tips

Nya uppvärmningssystem, förbättrad isolering och ventilation samt andra energibesparande åtgärder medför ofta stora och kostsamma investeringar för småhusägare. Behöver du hjälp och råd i kan du ringa våra energirådgivare och få gratis rådgivning. 

Syftet med energi- och klimatrådgivningen

Syftet med rådgivningen är att inom Gislaveds kommun hjälpa invånare med råd i energifrågor, att sänka energiförbrukningen, minska elanvändningen, minska användningen av icke förnyelsebara energikällor och att minska antalet sjuka hus.

Exempel på frågor du kan få svar på är:

  • kan jag med enkla åtgärder minska min energiförbrukning?
  • är tilläggsisolering lönsamt?
  • är byte till 3-glasfönster att rekommendera?
  • är värmepump ett alternativ?
  • Kan jag ansluta till fjärrvärme?
  • hur ska jag tänka vid byte av panna?
  • hur fungerar pelletseldning och byte av värmesystem?

Kommunens rådgivning bedrivs genom telefonservice, besöksmottagning, hembesök och genom temadagar som hålls runt om i kommunen. Kommunen genomför inte rena konsultuppdrag.

Vem kan få rådgivning?

Småhusägare, ideella organisationer, bostadsrättsföreningar och i viss mån industrilokaler kan få hjälp med rådgivning.

Riktlinjer för energirådgivning

Rådgivningen skall vara opartisk och därför innehålla information om olika lösningar och system som anger både för- och nackdelar. Den ska ta upp såväl samhällsekonomiska som privatekonomiska konsekvenser samt såväl globala som lokala miljökonsekvenser.

Byte av elleverantör

Idag är det möjligt att byta elleverantör. Vill du göra jämförelser över vilken leverantör som har den billigaste elen kan du exempelvis gå in på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hallå konsument!) eller elpriskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belysning

Ta hjälp av energimyndighetens "Lampguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." när du ska köpa en ny ljuskälla! Du kan ladda ner den till din Android eller iPhone-telefon. Du kan även ringa till kommunens energi- och klimatrådgivare för mer information.

Solvärme och solel

Solenergin är gratis, förnybar och kan användas utan miljöpåverkan. Läs mer om hur du kan producera egen el genom att installera solceller Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.. Om du vill ha hjälp att se vilka regler som gäller för Gislaveds kommun så kontakta energirådgivaren via kontaktcenter.  

Vill du veta mer om vedeldning?

Läs mer om att elda med ved på vår sida om olika former av uppvärmning Öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: