NYBYGGNADSKARTA

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen i din bygglovsansökan. Kartan innehåller bl.a. information om fastighetsgränser och befintliga byggnader.
Det finns tre olika nybyggnadskartor som används inom detaljplanelagt område, vilken karta som krävs beror på vad bygglovet gäller. Nybyggnadskartan är den mest innehållsrika kartan. Kartorna används även i bebyggleseområden utanför detaljplan inom kommunens tätorter.

Läs mer om kartornas innehåll här. Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskarta

Används vid nybyggnad av huvudbyggnad samt större tillbyggnader.

Enkel nybyggnadskarta

Används bl.a. vid mindre tillbyggnader och komplementsbyggnader.

Utdrag ur primärkartan

Används vid enkla ärenden som t.ex. mur, plank, mindre p-plats, uppställning av container, upplag m.m

Utanför detaljplanelagt område

Vid bygglovsärenden utanför detaljplanelagt område används ett utdrag ur fastighetskartan.

Beställning

Du beställer kartan enklast genom att använda E-tjänsten: Beställning av nybyggnadskarta, i högerspalt.

Leverans

Vårt mål är att leverera kartan inom 10 arbetsdagar. Kartprodukten levereras i pappersformat eller digitalt format, som pdf. Pdf-filen går att använda som ett digitalt underlag i t. ex. CAD-program där det går att rita in, markera och måttsätta byggnaderna enligt våra önskemål. Inga ändringar får göras i nybyggnadskartan och hela nybyggnadskartan ska finnas med i situationsplanen. Tänk på att det finns risk för skalfel när du skriver ut kartan själv. Kontrollera alltid mot skalstocken för att upptäcka eventuella fel.

Dwg-fil

Det går även att beställa en separat dwg-fil som hjälpmedel i projekteringen, då levereras bara kartbilden i detta format. Den ska inte användas som situationsplan i en bygglovsansökan. 

Sidan uppdaterades senast: