Biltvätt

Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som är skadliga för människan och miljön. Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Risken är stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ut i vattendrag och sjöar via dagvattenbrunnarna.

Åka till tvättanläggning eller tvätta bilen hemma?

Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Om det hamnar i dagvattnet går det direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till det kommunala avloppsreningsverket.

Vi rekomenderar i första hand att du använder någon av de olika yrkesmässiga anläggningarna för bil- och fordonstvätt som finns och som har rening av tvättvattnet.
Om du har långt till en tvättanläggning eller ändå vill tvätta hemma, gör då det på en yta där vattnet kan infiltreras (gräs- eller grusplan). Tänk då på att inte tvätta bilen vid en vattentäkt, till exempel en grävd brunn, eller i närheten av vattendrag. Använd miljövänliga biltvättmedel.

Miljömärkta bilvårdsprodukter

När du tvättar bilen använd miljöanpassade bilvårdsprodukter. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön.
Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.
Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta

Bilavfettning

Det finns fyra grupper av bilavfettning - välj rätt medel för ändamålet

  1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i vissa fall klassat som ett ämne som vi bör sluta använda, ett så kallat utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts som asfalt och tjära. Nackdelen är utsläpp av kolväten och att naftan har giftiga egenskaper som innebär en belastning på vår miljö.
  2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt pH-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Medlet fungerar för de flesta användare. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar man i den ordningen minskas miljöbelastningen.
  3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning och är tänkt att lösa upp både oljelik smuts och damm.
  4. Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel tillsammans med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan.

Sidan uppdaterades senast: