Kosmetika och hygieniska produkter

De flesta av oss använder sig utav kosmetiska eller hygieniska produkter varje dag. Det kan till exempel vara schampo, tvål, hudkräm, tandkräm och smink.

För att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller besvär har du som verksamhetsutövare en skyldighet att skaffa dig kunskap om vilka regler som berör just din verksamhet. Olämpliga produkter, som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, ska ersättas med mindre farliga produkter.

Du som är butiksinnehavare eller bedriver verksamhet exempelvis som hårfrisör eller kosmetolog, ska veta vilka produkter du säljer och använder samt vilka regler som gäller för dessa.

Läkemedelsverket har publicerat ett antal föreskrifter om kosmetiska och hygieniska produkter. Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen av att dessa föreskrifter följs.

Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen över tillverkare och importörer medan bygg- och miljöförvaltningen ansvarar främst över tillsyn på lokaler för hygienisk behandling och detaljhandel (till exempel massage, solarium, piercing och frisör).

Sidan uppdaterades senast: