Miljöskydd

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Hållbar utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Alla måste hjälpas åt för att en hållbar utveckling ska vara möjlig. Gislaveds kommun har ett ansvar att tillsyna verksamheter och, i vissa fall, privatpersoner för att säkerställa att vi strävar mot en hållbar utveckling. Tillsynsverksamheten sköts av miljöenheten på bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljöförvaltningen har sammanfattat arbetet för att främja en hållbar utveckling för en hälsosam och god miljö i ett ord, miljöskydd.

Vad menas med miljöskydd?

Miljöskydd är ett omfattande arbete. Exempel på åtgärder är:

  • förebyggande insatser i samhällsplaneringen
  • regelbundna kontroller av industrier och andra verksamheter som kan bidra till störningar i miljön
  • kontroller av avloppreningsverk och enskilda avloppsanläggningar.
  • sanering av gamla synder vid exempelvis nedlagda industrier och soptippar

Bygg- och miljöförvaltningen besöker industrier och andra verksamheter som t.ex. bensinstationer, verkstäder och jordbruk. På plats kontrolleras vilka miljöstörningar som förekommer eller förekommit och vad som kan göras för att undvika eller minska dem.

Vad är det jag betalar för som företagare?

Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Öppnas i nytt fönster.

Bygg- och miljöförvaltningen kan också svara på frågor och ge tips och råd på hur du kan agera för att undivika eller minska en negativ påverkan på vår miljö.

Områden som ingår i "miljöskydd"

På bygg- och miljöförvaltningen finns miljöhandläggare som kan svara på frågor om exempelvis:

Ta alltid kontakt med bygg- och miljöförvaltningen via vårt kontaktcenter på telefon 0371-810 00 eller skicka e-post till kommunen om du har frågor eller funderingar.

Sidan uppdaterades senast: