Plankarta, Ändring för del av detaljplan för Ekbacken, Burseryd 1:115

Ändring för del av detaljplan för ekbacken, burseryd 1:115  i burseryd

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av del av detaljplan för EKBACKEN, Burseryd 1:115 är att begränsningen av bruttoarean på 25 % av fastighetsarean förändras för fastigheterna Burseryd 1:28 och Burseryd 1:6.

Förslaget är att fastigheterna ska ges en maximal byggnadsarea på 40 %.

I övrigt ska inga andra bestämmelser förändras mot gällande detaljplan.

Samrådstiden för detaljplanen är 4 mars – 27 mars 2020

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 27 mars 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF


Sidan uppdaterades senast: 2020-02-27