Plankarta för detaljplanen, Törås 2:64

Detaljplan för del av anderstorps-törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i anderstorp

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för att utöka Töråsskolans byggrätter som idag är kraftigt begränsade samt att se över trafiksituationen som kommer att öka till planområdet.
Töråsskolan kommer efter den planerade skolomorganisa-tionen i Anderstorp att bli en skola med förskola och skola upp till årskurs tre. Omorganisationen innebär att antalet elever kommer att fördubblas, från cirka 150 till 320 elever.

Samrådstiden för detaljplanen är 

8 november – 17 december 2021

Under tiden finns planförslaget utställt i Gislaveds kommunhus samt på webbplatsen.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Töråsskolans matsal den 29 november kl. 18:30 

Senast den 17 december 2021 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 565.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: