Plankarta för detaljplan, Haghult-Tillbo i Smålandsstenar

Detaljplan för Haghult/Tillboområdet, del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 m.fl. i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning att bygga ut Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostads- och industriell verksamhetsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av förskola, brandstation och återvinningscentral inom planområdet. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 37 hektar. Kommunen anser att utformningen enligt planförslaget bidrar till en positiv förändring i samhället Smålandsstenar.

Samrådstiden för detaljplanen är 10 februari – 8 april 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, Torghuset i Smålandsstenar samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i biosalen i Torghuset, Smålandsstenar, Tisdagen den 8 mars 2022 kl. 18.30.

Senast den 8 april 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: