Plankarta

Plankarta

Upphävande av del av GÄLLANDE Detaljplan för Isabergs fritidsby

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun har påbörjat planläggningsarbete för del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 m.fl. i Isabergsområdet i Hestra, på beställning av Stiftelsen Isabergstoppen. Inom området gäller detaljplan Ö6 från 1979. Delar av denna detaljplan ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar föreslås upphävas. Motivering för upphävandet av gällande detaljplan i vissa delar är att dessa ingår i området för hänsynsavstånd till riksväg 26.

Samrådstiden för detaljplanen är 7 september – 5 oktober 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, biblioteket i Hestra samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 5 oktober 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.Sidan uppdaterades senast: