Plankarta- granskningsförslag

Plankarta- granskningsförslag

Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. inom Östra industriområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun har som avsikt att pröva markens lämplighet för industrilokaler med tillhörande ytor, enligt beslut FÖP för Smålandsstenar/ Skeppshult 2018. Planförslaget har upprättats för att överföra planlagd mark för centrumändamål till industrimark och även för att släcka ut gällande bostadsändamål från planområdet.

Granskningstiden för detaljplanen är 4 – 27 november 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar, i Gislaveds kommunhus, i biblioteket i Gislaved samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 27 november 2022 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 588 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 282.6 kB.

Sidan uppdaterades senast: