Plankarta för detaljplan, Centrum 2 i Gislaved

Detaljplan för fastigheten centrum 2 M.FL. i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar i att möjliggöra en ny bebyggelse i centrala Gislaved. Visionen är att tillskapa moderna och hållbara bostäder i flerbostadshus med ett underliggande parkeringshus i två plan. Inom området ska det även inrymmas en förskola med tillhörande ytor och funktioner.

Johan Orreskolan ges en breddad användning så som bostad, skola och kontor och byggnadens kulturhistoriska värden värnas.

Detaljplanen syftar även i att möjliggöra utveckling av Johan Orreparken till ett aktivt utomhusområde för alla generationer.

Granskningsstiden för detaljplanen är 3 maj – 23 maj 2021

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 23 maj 2021 skall synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 966.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 239.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: