Plankarta för detaljplan, Töråsskolan

Detaljplan för del av anderstorps-törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i anderstorp

Planens syfte och huvuddrag

Töråsskolan behöver byggas ut. Nuvarande möjlighet till utbyggnad är kraftigt begränsad och därför möjliggör en ny detaljplan utbyggnad av skollokalerna. I den nya detaljplanen ses även trafiksituationen över då trafiken förväntas öka i området.

Granskningstiden för detaljplanen är 1 november – 25 november 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i Gislaveds kommunhus, biblioteket i Gislaved samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se 

Senast den 25 november 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 240.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: