Plankarta, detaljplan för Ölmestad 28:1 inom Podalen i Reftele

Detaljplan för del av ölmestad 28:1 inom podalen i reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen och byggrätter på fastigheten, Ölmestad 28:1 inom Podalen. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder i flerbostadshus i maximalt 2 våningar. Inom området ska det finnas plats för att skapa en acceptabel utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för boende.

Granskningstiden för detaljplanen är 4 november – 27 november 2020

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Reftele och samt på kommunens webbplats gislaved.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 27 november 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

Geoteknisk undersökning (PM1)PDF

Geoteknisk undersökning (MUR)PDF


Sidan uppdaterades senast: 2020-10-27