Isabergsområdet

Isabergsområdet, flygbild

Detaljplan för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utökning av befintliga fritidsanläggningar som camping, restaurang, stugby och badstrand samt till nybyggnation av sportcenter, hotell och även flera parkeringsmöjligheter. Inom detaljplanen ska nya avfartslösningar till Isaberg camping och stugby föreslås. Hänsyn ska tas till olika faktorer som påverkar detaljplanens utformning, såsom naturreservatet Isaberg, naturvärden som finns inom området, trafik lösningar till och- från området, närheten till väg 26, kulturmiljö och arkeologi samt miljö och infrastruktur.

Sidan uppdaterades senast: