Flygbild över Smålandiaområde

Detaljplan för Smålandiaområde etapp 2, del av fastigheten Gislaved 2:29 m.fl. i gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att etablera handels- och bostadsområde söder om befintligt handelsområde.

 

Sidan uppdaterades senast: