Via den interaktiva kartan kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Gislaveds kommun.

Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan ovan:
- Gällande detaljplaner visas som färgade fält. Zooma in till det området du är intresserad av.
- Klicka med musen på det området du är intresserad av. Klicka vidare till plankarta, planbeskrivning eller planbestämmelser.

Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Laga kraft

Detaljplanen blir juridiskt bindande när den antagits av bygg- och miljönämnden utskott Gislaved (BM UG) Öppnas i nytt fönster. eller kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster. och därefter fick laga kraft. Om ingen överklagar en detaljplan får planen laga kraft tre veckor efter antagandet. Vid byggnation måste den planerade bebyggelsen följa bestämmelserna i detaljplanen.

Läs mer om Planprocessen

Sidan uppdaterades senast: