Anderstorp 9:710 m. fl

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla tidigare industrimark till mark för bostäder, handels- och kontorsändamål.

Detaljplanen har vunnit lagakraft den 12 januari 2015.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 344.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: