Moforsvillan fastigheten Anderstorp 11:22

​Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett breddat användningsområde med bland annat skolverksamhet, bostäder, kontor och vård i två våningar.

Planen har vunnit laga kraft den 1 juli 2015.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 243.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: