Plankarta Ljungryen Etapp 2 Broaryd 2-25 Laga Kraft 2018-09-21

Ljungryens industriområde etapp 2, del av fastigheten Broaryd 2:25 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att utöka planområdet för industriändamål på angränsande skogsmark i anslutning till befintlig verksamhet för Stebro Plast AB. Företaget expanderar och behöver därmed utöka sin produktions och lageryta. I planområdet ingår även område för vändplan som avslutning för befintlig gata.


Bygg- och miljönämnden antog detaljplanen den 27 augusti 2018.

Planen har vunnit laga kraft den 21 september 2018.

Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 305.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: