Plankarta, ändring för del av detaljplan för Ekbacken, Burseryd 1:115

Ändring för del av detaljplan för EKBACKEN, Burseryd 1:115

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av del av detaljplan för EKBACKEN, Burseryd 1:115 är att begränsningen av bruttoarean på 25 % av fastighetsarean förändras för fastigheterna Burseryd 1:28 och Burseryd 1:6.

Fastigheterna ges en maximal byggnadsarea på 40 %.

I övrigt ska inga andra bestämmelser förändras mot gällande detaljplan.

 

Planen har fått laga kraft den 19 maj 2020.

Länk till planbeskrivning (BU22) Pdf, 196.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till planbeskrivning (BU22 Ändring) Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta (BU22) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta (BU22 Ändring) Pdf, 369.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: