Plankarta S225

centrum 2 M.FL. i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar i att möjliggöra en ny bebyggelse i centrala Gislaved. Visionen är att tillskapa moderna och hållbara bostäder i flerbostadshus med ett underliggande parkeringshus i två plan. Inom området ska det även inrymmas en förskola med tillhörande ytor och funktioner.

Johan Orreskolan ges en breddad användning så som bostad, skola och kontor och byggnadens kulturhistoriska värden värnas.

Detaljplanen syftar även i att möjliggöra utveckling av Johan Orreparken till ett aktivt utomhusområde för alla generationer.

Planen har fått lagakraft den 20 oktober 2021.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 736.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: