Krokodilen 17, 18 och 22 med flera fastigheter

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ge förutsättningar för bostäder och centrumfunktioner (exempelvis handel) mellan Järnvägsgatan och Ängsgatan i centrala Gislaved.

  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 april 2012.
  • Vunnit laga kraft 22 maj 2012
  • Genomförandetidens slut 22 maj 2022

Planbeskrivning Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: