Plankarta, detapljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved

Kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med detaljplanen är att pröva markens lämplighet inom planområdet för förskole-, centrum- och parkeringsändamål. Planens syfte är att ändra markanvändningen inom aktuellt område på fastigheten Gislaved 1:27 och Gislaved 4:3 från allmän plats till kvartersmark skola, centrum och parkering.

Planen har fått laga kraft den 23 april 2020.

Planhandlingar

Länk till planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta Pdf, 492.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Länk till markradonmätning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: