Mossarps verksamhetsområde i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra icke störande industri, handel, kontor, lager och bilservice.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 27 februari 2013.

Planbeskrivning Mossarps verksamhetsområdePDF

Plankarta Mossarps verksamhetsområdePDF

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-23