Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra

Planens syfte är att möjliggöra ny industrimark i Hestra samt en ny industrigata till området, vilken ska ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån.

Planen vann laga kraft den 20 oktober 2015.

Planbeskrivning Ådalens verksamhetsområde Pdf, 8 MB.

Plankarta Ådalens verksamhetsområde Pdf, 448.9 kB.

Sidan uppdaterades senast: