Bivägen, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97 i Hestra

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 samt bekräfta användningen för befintlig bebyggelse i området.

Planen vann laga kraft den 28 februari 2017.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: