Plankarta för detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra

Plankarta för detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra

Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark. Det är viktigt att naturen inom planområdet bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn till naturen.

Detaljplanen fick laga kraft den 14 oktober 2020.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 510.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: