Plankartan för detaplplan, Öreryds skola

Öreryds skola, Öreryd 4:7 m.fl. i öreryd

Syftet med planen är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål till kvartersmark. Den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Jordbruksmarken som ingår i området planläggs för odling och djurhållning.

Planen vann laga kraft den 21 november 2019.

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 539.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: