Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Plankarta SM96, lagakraftvunnen Åtteråsskola

DEL AV ÅTTERÅS 19:298 M.FL. ÅTTERÅSSKOLAN I Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 25 september 2019.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 471.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: