Plankarta för del av Åtterås 19:42 m.fl. Bananen 2 i Smålandsstenar

Del av Åtterås 19:42 m.fl. Bananen 2 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt göra plansituationen inom området mer aktuell och funktionell. Ändringen följer gällande detaljplans syfte men innebär justeringar av vissa planbestämmelser.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 22 april 2019.

Planbeskrivning Pdf, 970.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: