del av fastigheten 
Villstads-Haghult 1:16
i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ge Bröderna Kristen Gemenskap möjlighet att uppföra en ny samlingslokal på del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 i norra delarna av Smålandsstenar. I anslutning till samlingslokalen planläggs även mark för begravningsändamål.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 3 november 2017.

Planbeskrivning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: