SM99 plankarta

Delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändningen för idrottsändamål samt möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars Tennisklubb på delar av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar. Planen möjliggör för ändamålet idrottsanläggning och tennisklubbens utveckling med en ny padelhall.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 22 november 2022.

Länk till planbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta Pdf, 691.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: