Nordinområdet, fastigheten Åtterås 2:26 och del av fastigheten Åtterås 19:42 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och att möjliggöra för fler bostäder i området.

Planen har vunnit laga kraft den 24 oktober 2016.

Planbeskrivnin Nordinområdet, Åtterås Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Nordinområdet, Åtterås Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: