Plankarta SM98 Uvekull 5:1

Uvekull 5:1 m.fl. V. industriområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexiblare framtidsplanering med möjligheter att utveckla den industriella verksamheten samt möjliggöra en långsiktigt säkrare trafiksituation med minskade risker inom bostadskvarteren mellan väg 26 och Västra industriområdet. En ny detaljplan ska skapa en tydligare avgränsning med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. Planen ger möjlighet att förbättra aspekter avseende risk-, hälso- och miljöfrågor.

Detaljplanen har fått laga kraft den 18 maj 2022.

Planbeskrivning Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 617.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: