Plankarta för Villstad-Haghult 1:128

Villstads-Haghult 1:128 m.fl. i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att pröva planläggning av fastigheten Villstads-Haghult 1:218 m.fl. till ändamål för verksamheter och lager (Z) för att möjliggöra för befintlig företags expansion inom området.

Området inrymmer fastigheterna Villstads-Haghult 1:218, del av Villstads-Haghult 1:158 och en sträcka av väg 26. All mark inom området utanför vägen är privatägd medan väg 26 är en statlig väg.

På fastigheten Villstads-Haghult 1:218 finns Ekatech ABs lokaler med kontor, verkstad och montagehall. Ekatech är en ingenjör- och teknik företag som sysslar med konstruktion, projektering, montering, programmering och testning av styrskåp och robotar.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 22 april 2019.

Länk till planbeskrivning Villstads- Haghult Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta Villstads- Haghult Pdf, 578.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: