Weland, kontor,
del av fastigheten Uvekull 2:133 i smålandsstenar

Planens syfte är att möjliggöra en kontorsbyggnad i tre våningar i anslutning till befintlig verksamhet för Weland AB. Planen möjliggör även parkering med möjlighet att uppföra skärmtak eller garage.

Planen vann laga kraft den 13 januari 2017.

Planbeskrivning Weland kontor Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Weland kontro Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: