Gällande översiktsplan

Här hittar du kommunens gällande översiktsplan och alla tillhörande fördjupningar och tillägg.

Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16

Översiktsplan ÖP16

Ämnesvisa tillägg och kunskapsunderlag till översiktsplanen finns under fliken för den kommunomfattande översiktsplanen ÖP16. Den antogs 2016 och är ett strategiskt vägledande dokument för den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Fördjupningar av översiktsplanen

Sidan uppdaterades senast: