FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR BURSeRYD

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Burseryd antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 1993 (Kf § 21).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Burseryd ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Burseryd gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Sidan uppdaterades senast: