Fördjupning av översiktsplanen för Hestra

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Hestra antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 1998 (Kf § 15), .

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Hestra ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Hestra gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.


Sidan uppdaterades senast: