Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2012 (Kf § 183). 

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Isabergsområdet ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att förstärkta och bibehålla karaktären och ge möjlighet för utveckling i området runt Isaberg. Fördjupningen av översiktsplanen är ett underlag för vidare planläggningar och tillståndsgivning.

Sidan uppdaterades senast: