Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved antogs den 20 juni 2011. Den gäller tills dess att en ny FÖP vunnit laga kraft.

Ändring i fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort

Kommunfullmäktige har den 21 september 2015 beslutat att:

Bebyggelseinventering

Kommunens bebyggelseinventering ingår som underlag till fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort. Den ska också användas vid bygglovsgivning för att uppmärksamma karaktärsdrag och värden i byggnader och byggnadsmiljöer. (Den är inte antagen politiskt)

Sidan uppdaterades senast: 2019-11-07