Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved

Fördjupad Översiktsplanen för Gislaved antogs 20 juni 2011. Den gäller tills dess att en ny vunnit laga kraft.

Ändring i fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort

Kommunfullmäktige har den 21 september 2015 beslutat att:

Bebyggelseinventering

Kommunens bebyggelseinventering ingår som underlag till fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort. Den ska också användas vid bygglovsgivning för att uppmärksamma karaktärsdrag och värden i byggnader och byggnadsmiljöer. (Den är inte antagen politiskt)

Grönplan Gislaveds tätort

Det finns ett framtaget förslag till grönplan för Gislaveds tätort, som inte är politiskt beslutat. Förslaget till grönplan används som underlag för fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort och skötselplan för exempelvis parker, skolgårdar och äldreboenders utemiljö.

Läs mer på kommunens sida om Grönplan för Gislaveds tätort.

Sidan uppdaterades senast: 2019-04-16