Pågående översiktsplanering

Översiktplanering pågår kontinuerligt men just nu är inga specifika planer under arbete inför samråd, granskning eller antagande.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-02