Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogram eller planer ligger till grund för fortsatt utveckling av ett område eller för ett särskilt syfte, till exempel för grönstruktur. Det innbär en mer detaljerad vision om den framtida utvecklingen och vad vi som kommun ska tänka på i fortsatt planering och utveckling av den fysiska miljön.

Utvecklingsplan för Gisleområdet, Gislaveds tätort

Som en del i genomförandet av planprogrammet för Gisleområdet har tagits fram en utvecklingsplan för söder om sim- och sporthallen. Planen innehåller utvecklingsidéer och skötselaspekter. Planen antogs av kommunstyrelsen den 2 november 2010.

Utvecklingsplan för Gisleområdet, 2010 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: